Vše o Lineage 2

Stránky se zatim dodělávaj!!!!!!!

Odkazy

Stahuj Zdarma alba,mp3,hry,filmy,tapety,programyvymena ikoniekVyměňuj.wz.cz - Výměna reklamy mp3sdownload~ Ivany stránky ~ doplňky na stránky, recepty a jiné... iCeOnline - Český Lineage II Kamael server

Jaká byla vaše uplne prvni postava v L2???

Trpaslík (2471)
 

Orc mystic (1773)
 

Orc fighter (2668)
 

Human mystic (2580)
 

Human fighter (3453)
 

Elf mystic (2491)
 

Elf fighter (2338)
 

Dark Elf mystic (2359)
 

Dark Elf fighter (2303)
 

Rasy

Human

Human

Grain Kain s pýchou křičel k celému světu a vštípil duchy do své formy. Výsledek byl katastrofální. Jeho potomci byly slabí, hloupí, lstivý a zbabělí. Všichni Kainovým výtvorem pohrdali. Aby Kain překonal své hanebné selhání, opustil své potomky a na nějaký čas se ukryl před zraky ostatních. Jeho potomci jsou dnes nazýváni lidmi.


Lidé v Lineage II jsou podobní lidem v reálném světě. Lidé mají nyní největší sílu a populaci na kontinentech.

Zvláštní schopnosti Lidí:
Ačkoli lidé nevlastní žádné zvláštní schopnosti, jejich silná stránka je skutečnost, že mohou proniknout do mnoha povolání.

Základní vlastnosti Lidí:
Lidé jsou vyvážení ve všech povolání.Lidská vesnice – Mluvící Ostrov (Talking Island Village)
Mluvící ostrov je vzdálen od jižního pobřeží Gludio Territory a je navštěvovaná začínajícími rytíři a mystiky. V minulosti když Elfská rase vládla kontinentu, byla na ostrově založena škola kouzel sloužící lidem.

Po odchodu Elfů, několik Kouzelníků začalo s magickou školou jako místem vhodným pro vzdělávání talentovaných mystiků. Navíc od doby kdy byl na ostrově otevřen Cedrikův sál, mnoha začínajících rytířů začalo navštěvovat ostrov kvůli tréninku.
• Human Fighter (Lidský bojovník)
Povolání HF je základním typem Bojovníka. Postavy se učí základům boje s nejrůznějšími zbraněmi a získají základní trénink v fyzickém boji. Styl hry za Human Fightera: Povolání Bojovníků závisí na fyzické síle. Bojovníci používají meče, dýky a tupé zbraně. Jejich síla je v boji na blízko (melee). Nicméně, Bojovník se může cvičit a eventuálně i specializovat na střelbu z luku a stát se specialistou na boj z dálky. Toto povolání se vyznačuje velkou sílou a agilitou. Jestliže chceš ubíjet příšery nebo chceš být vyjímečný v zuřivém obléhání hradu, staň se Bojovníkem.

Vlastnost INT STR CON MEN DEX WIT
Hodnota 21 40 43 25 30 11

• Human Knight (Rytíř)
Rytíři dostávají vojenský výcvik od státní organizace (nebo organizace odpovídající velikosti). Pro získání statutu Rytíře se člověk musí zaregistrovat v nejakém rytířském spolku. Rytíři považují čest za svou nejvyšší prioritu a jsou ochotni položit svůj život za svou vlast a za svého krále. Jejich základním vybavením jsou jednoruční meč a štít.
Styl Hry: Povolání Knight se specializuje na fyzický boj z blízka se zaměřením na obranu. Jejich obranné schopnosti jsou excelentní a jejich samoléčící dovednosti jim dovolují boj po dlouhou dobu bez asistence spolubojovníků. V boji ve skupině, se Knighti zaměřují na odvedení pozornosti a útoků příšer na sebe - to dovoluje ostatním spolubojovníkům příšeru zabít.

• Dark Avanger (Temný mstitel)
Narozdíl od paladina, který používá většinou bílou magii, používá Temný mstitel černou magii k zničení svých protivníků. Pohlcuje životní energii z mrtvol a odráží část zranění na své protivníky.

• Paladin (Paladin)
Paladin se modlí k bohům o sílu ochraňovat všechny drahocennosti a porazit zlé síly, které se mu postaví. Dokáže se sám léčit a snaží se v boji ochránit všechny členy své družiny.

• Rogue (Tulák)
Tuláci jsou bojovníci, kteří považují mrštnost za důležitější než hrubou sílu - a zisk za důležitější než čest. Narozdíl od Rytířů a Válečníků spoléhají i na útok zdálky. Preferují dýky, luky a lehké zbroje místo velkých zbraní a těžké zbroje, které by jen ztěžovaly jejich obratné útoky. Hlavní úkoly Tuláků zahrnují průzkum, špionáž a zákeřné vraždy. Vyjímečně může být skupina Tuláků využívána jako armáda lučeštníků.
Styl hry: Hra za postavu Rogua může být neuvěřitelně riskantní. Vše závisí na uhýbání před útoky (evasion), vyzbrojený bývá dýkou a lukem, pro Rogua může být obtížné bojovat s příšerami na vysokých levelech osamotě. Při hře ve skupině, měl by se Rogue vyhýbat první linii. V mnoha bojových situacích, může být užitečný díky vysoké šanci na kritický útok a útočení z povzdálí s použitím svých lučištnických schopností.

• Treasure Hunter (Lovec pokladů)
Známý též jako: "dýka číhající ve tmě" jedná na základě svých vlastních cílů. Dokáže se vyhnout svým nepřátelům nebo vrazit dýku do zad.

• Hawkeye (Orlí oko)
Spíš než dýkou ohrožuje své nepřátele zdáli lukem. Společně ve skupině s ostatními se jeho síly násobí. Proti jednomu protivníkovi je až neuvěřitelně přesný a více nepřátel dokáže zasypat přívalem šípů.
• Warrior (Válečník)
Válečníci se specializují na použití fyzických sil. Jelikož Válečníci nejsou členy pravidelné armády, většinou preferují samostatnou práci. Zaměřují se na rozvíjení bojových dovedností s různými zbraněmi. Vzhledem ke svému zaměření na zlepšení svých schopností si většinou od ostatních lidí udržují určitý odstup. Válečníci často žijí na okrajích vesnic a přijímají nekultivovaný životní styl.
Herní styl: Povolání Warrior se specializuje na fyzický boj z blízka se zaměřením na útočné dovednosti. Warrioři koncentrují svoje úsilí na zvyšování útočných dovedností a zabíjění příšer. Při boji ve skupině, Warrioři přijímají roli tanku. Jejich primární dovednosti a výhody jsou ve způsobování zranění, a to hodně.

• Warlord (Pán boje)
Více než na boj jeden proti jednomu se specializuje na boj jednoho proti mnoha a používá tyčové zbraně s dlouhým dosahem. Svým útokem dokáže řadu nepřátel omráčit a vyřadit z boje. Jeho síly se plně projeví v boji proti velkým skupinám nepřátel, jako například při obléhání hradu.
• Gladiator (Gladiátor)
Nikdo není lepší bv boji jeden na jednoho než Gladiátor. Jeho nepřátelé se mohou jen neúspěšně snažit vyhnout jeho útokům. Umí několik speciálních útoků a ovládá několik druhů zbraní.

• Human Mystic (Lidský mystik)
Povolání HM se zajímá o síly obklopující svět. Postavy objevují a využívají tyto síly. Díky tomu, že mají tendence zůstávat vzadu a číst v tlustých knihách nebo provádět experimenty s rozličnými materiály, nemají u ostatních zrovna dobrou reputaci. Bývají považováni za pilně studující kouzelníky, kteří jednou budou velmi mocní. Obyčejně se objevují jako postavy oděné v róbách a držící hůl, která jim pomáhá při kouzlení. Ovládají základní útočnou a léčící magii.
Styl hry za Mystika: Člověk, na rozdíl od Orků, ovládá všechny základní druhy magií zahrnující magii elementálů, bílou magii, podpůrnou magii, černou magii, a vyvolávací magii. Human Mystic, který hraje solo, hojně využívá útočné kouzlo Wind Strike. Co se týká fyzického boje na blízko, nemá Human Mystic srovnatelné vlastnoti s Fighterem.

Vlastnost INT STR CON MEN DEX WIT
Hodnota 41 22 27 39 21 20

• Human Wizard (Lidský mág)
Lidští mágové rozdělují magické síly na čtyři základní elementy plus světlo a temnotu. Poté soustředí sílu těchto elementů a zkombinují je pro využití ve svých kouzlech. Většina Lidských mágů pochází z Iwory Tower nebo jsou učedníci mágů, kteří z této věže přišli už před dávnými časy. Mohou používat středně silnou elementární magii, černou magii a vyvolávací magii.
Styl hry: Human Wizard se zaměřuje na magii elementálů, vyvolávací magii a černou magii. Umí vyvolat příšeru a použít ji jako tank, nebo absorbovat HP z těla a přeměnit HP na MP. Při hře ve skupině, Human Wizard způsobuje velká zranění pomocí silných kouzel.

• Sorcerer (Čaroděj)
Čaroděj je matoucí osoba, která čerpá sílu samotných elementů k sesílání velmi mocné magie. Dokáže své nepřátele sežehnout proudem ohnivých kouzel, nebo je všechny ve svém okolí uspat.


• Necromancer (Nekromant)
Nekromanti využívají síly temnot používáním černé magie titánů. Dokáží si privolat nemrtvé služebníky nebo mohou nechat vybuchnout mrtvoly svých nepřátel.

• Warlock (Vyvolávač)
Vyvolávači považují magické síly za živoucí bytosti. Dokáží vytvořit něco z ničeho použitím vyvolávačské magie nejvyšších úrovní. Jako ostatní povolávači se zapojují do bitvy pouze zprostředkovaně léčením a posilováním svých služebníků.• Cleric (Kněz)
Kneží jsou Lidští mystikové, kteří si propůjčují moc bohů k provádění zázraků. Přestože často patří k nějaké církvi, někteří z nich se odmítají ztotožnit s jediným náboženstvím a jednají pouze na základě svých osobních zásad. Jejich magie je většinou používána k pomáhání ostatním lidem. Díky podstatě své profese se často vydávají na poutě kvůli svému náboženství.
Styl hry: Clerici se zaměřují spíš na bílou a podpůrnou magii než na útočnou magii. Při hře sólo, Cleric nosí lehké brnění a posiluje svoje schopnosti pomocí magie. Nicméně jsou pomalí bojovníci s nízkou fyzickou zručností. Pokud ale mají své léčivé schopnosti mohou bojovat samotně. Vzhledem k tomu, že Cleric používá jak podpůrnou magii tak i bílou magii, je užitečný při hře ve skupině hlavně díky kouzlům Might, Shield, a Heal. V kritických situacích má Cleric v zásobě ovládací kouzla jako třeba Sleep.

• Bishop (Biskup)
Biskup je svatá osoba tohoto období,která přináší zázraky léčení a uzdravování té nejvyšší úrovně. Pokud je donucen, tak bude bránit sám sebe. Biskup dokáže vyléčit různé druhy zranění a používá specializovanou magii proti nemrtvým.
• Prophet (Věštec)
Věštec posiluje své spojence a oslabuje své nepřátele pomocí nejvyšší úrovně podpůrné magie. S požehnáním svých bohů je schopen zvýšit množství fyzické i mentální síly nebo je schopen se sám teleportovat do vesnice.

Žádné komentáře